Algemene voorwaarden Hondencentrum HondENvriend

De tussen Hondencentrum HondENvriend in Lille en de cursist gesloten overeenkomsten worden beheerst door hiernavolgende voorwaarden.

Personen die de overeenkomst hebben gesloten met de eigenaar van het hondencentrum worden beschouwd als cursisten. De datum van inschrijving voor het overeengekomen aantal lessen tussen de eigenaar en de cursist geldt als definitief bewijs.

Bij zijn inschrijving moet de cursist een bewijs van vaccinatie en/of titerwaarden van de hond die getraind zal worden voorleggen.

Cursisten trainen te allen tijde op eigen risico bij de hondenschool.

In het geval van minderjarige cursisten moeten hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers medeondertekenen.

Afwijkende voorwaarden zijn alleen geldig als beide partijen hier schriftelijk mee akkoord zijn gegaan en gelden alleen voor de specifieke overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

Indien het Hondencentrum HondENvriend en de cursist niet tot overeenstemming komen over de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist op eigen kosten advies in te winnen bij een dierenarts.

Na overleg met de instructeur mag de cursist eventueel andere personen meenemen naar de training, maar dit gebeurt geheel op risico van de cursist. Deze personen moeten zich houden aan de gedragsregels die tijdens de training worden opgegeven.

De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen. Vakanties worden tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.

De cursisten dienen het cursusgeld contant of per overschrijving te voldoen, ten laatste 7 dagen voor aanvang van de cursus, bij in gebreke blijven kan de cursist eventueel niet toegelaten worden tot de les.

Indien door ziekte of overmacht de opleiding moet worden beëindigd door de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring of een dierenartsenverklaring te worden overhandigd.

Pas na voorlegging van deze verklaring zullen de cursusgelden na aftrek van de reeds gevolgde lessen, vaste kosten en administratiekosten terugbetaald worden.

Indien door ziekte of overmacht van de instructeur de lessen uitvallen zullen deze in overleg later ingehaald worden.

ANNULERING VAN EEN CURSUS:

Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van een cursus wordt het volledige lesgeld terugbetaald.

Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor aanvang van een cursus wordt 50% van het lesgeld terugbetaald.

Annulering vanaf 7 dagen voor aanvang van de cursus, dan wordt er geen lesgeld terugbetaald.

Als de cursist niet verschijnt tijdens de opleiding, wordt er geen lesgeld terugbetaald.

Algemene regels:

Om ervoor te zorgen dat de lessen op het Hondencentrum soepel verlopen en iedereen er het maximale uit kan halen, zijn er een aantal regels waar alle cursisten zich aan moeten houden.

Het is belangrijk dat je minstens 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, dan dien je dit zo snel mogelijk aan de trainer te laten weten.

Op het terrein van de hondenschool moeten alle honden tenzij anders gevraagd door de instructeur, aangelijnd zijn.

We raden je aan om de honden niet met elkaar te laten spelen als ze aan de lijn zitten. Honden worden ook nooit onbeheerd achtergelaten.

Het parkeer- en trainingsterrein mag niet worden gebruikt als uitlaatplaats voor je hond. Als je hond toch een ongelukje heeft, ruim dit dan direct op.

Ook dienen de honden er verzorgd uit te zien en zorg je ervoor dat je hond op het juiste tijdstip inentingen ontvangt en/of getiterd is, in overleg met een dierenarts.

Als je hond loops is of lichamelijk niet in orde, is het belangrijk om dit te overleggen met de instructeur voordat je aan de les begint. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de hond op een veilige en verantwoorde manier kan deelnemen aan de training.

Het is bij Hondencentrum HondENvriend niet toegestaan om gebruik te maken van hulpmiddelen zoals slipkettingen, prikbanden en lichamelijke correcties.

Wanneer blijkt dat deze toch gebruikt worden, kan dit resulteren in verwijdering van de cursus. Er bestaat dan geen recht op terugbetaling van het lesgeld.

Bij agressieve honden, of dit nu richting mensen of andere honden is, tolereren wij geen gedrag dat gevaar kan opleveren voor de andere deelnemers in de groep. Wij gaan in dat geval samen met de eigenaar op zoek naar een passende oplossing, zodat de veiligheid voor iedereen gewaarborgd blijft. Heb je als eigenaar van een hond problemen met het gedrag van je viervoeter? Vraag dan advies aan ons.

Ronnie De Hert beschikt over uitgebreide expertise en ervaring in het trainen van honden en kan je dus perfect bijstaan bij het aanpakken van ongewenst gedrag van je hond. Het advies dat je krijgt zal je zeker verder helpen.

Het is echter belangrijk te benadrukken dat Hondencentrum HondENvriend niet aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De eigenaar blijft zelf aansprakelijk voor het gedrag van zijn hond.

Hondencentrum HondENvriend zorgt voor professioneel advies en begeleiding voor het opvoeden en trainen van je hond. Maar vergeet niet dat je als eigenaar verantwoordelijk blijft voor het gedrag van je trouwe vriend.