Privacy & Cookies

Privacyverklaring

Jouw privacy is voor ons belangrijk. We behandelen jouw persoonlijke gegevens met grote zorgvuldigheid en dragen zorg voor de veiligheid ervan. Hondencentrum HondENvriend is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacy verklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden aangeboden.

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de al dan niet contractuele relatie die wij met u hebben. Wij verwerken je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

Naam – E-mail adres – Telefoon-Gsm nummer – Adresgegevens

Hoe verwerken wij de verkregen persoonsgegevens:

Wij verwerken je persoonsgegevens om telefonisch contact met je te nemen en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Klantengegevens worden na één jaar vanaf de beëindiging van de overeenkomst uit ons systeem verwijderd, behalve persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil nog noodzakelijk zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Wij verstrekken de verkregen persoonsgegevens alleen aan organisaties en partners waarmee wij samenwerken, enkel indien dit noodzakelijk is om aan de uitvoering van onze overeenkomst met jouw te voldoen. Wij garanderen dat ontvangers van de persoonsgegevens zorgen voor de bescherming van de gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van gegevens die wij over jouw hebben en eventueel de verbetering van onjuiste persoonsgegevens te vragen of om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking ervan weigeren, indien deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van wettelijke verplichtingen, uitvoeren van een overeenkomst of een gerechtvaardigd belang.

U kan steeds een document krijgen in leesbare vorm van de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft.

Persoonsgegevens worden beperkt gebruikt voor onze eigen marketing doeleinden.

Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 van de algemene verordening gegevensbescherming.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven of ter beschikking gesteld aan derden (marketingbureaus of andere dienstverleners).

De Klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Cookies:

Welke cookies gebruiken wij op de Website?

De website gebruikt verschillende soorten cookies zoals, voorkeurtaal, veiligheidscookies, cookies die uw registratiegegevens bewaren, cookies om de vorm, inhoud of structuur van de website te optimaliseren.

Wij gebruiken ook analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden jouw voorkeursinstellingen.

Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hou er wel rekening als u cookies uitschakelt in je browser, bepaalde grafische elementen of delen van de website misschien niet juist zullen verschijnen.

De analyse van het surfen en herkomst van bezoekers is steeds op basis van anonieme data (Google Analytics cookies).